Nyitvatartás

H-P:9.00-18.00 Szo-V:9.00-19.00
Bővebben>>>Tavasz

Jegyárak, jegyvásárlás

Felnőtt jegy: 5000 HUF Gyermek jegy: 3500 HUF

Beszámoló fás szárú növények kivágásáról 2017. március 24.

A részletes szakvélemények és a jogszabály által előírt hatósági eljárás lefolytatása alapján a fejlesztési területen 19+2 fás szárú növény kivágására kerül sor élettani, kórtani és balesetvédelmi okokból. Az erről szóló beszámoló itt olvasható.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/200. Korm. rendelet rendelkezései szerint lefolytatott fakivágási engedélyezési eljárás alapján a volt Vidámpark helyén található fejlesztési területen 19 fát vágunk ki kórtani, élettani és balesetvédelmi okokból. Az erre vonatkozó fakivágási engedélykérelem dokumentációja kettővel több, tehát összesen 21 fát tartalmaz, mert abban benne van az a két fa is, amely állapotából adódóan magától kidőlt.

A szóban forgó fák mindegyikénél – ahogy Állatkertünkben minden más alkalommal is – állapotuk alapos felmérése előzte meg a döntést. Az intézmény saját szakemberei által készített előzetes felmérést külső szakember, illetve igazságügyi szakértő is véleményezte, s az engedélykérelem ezt követően került benyújtásra az illetékes hatósághoz.

Az egyes érintett fák állapotának leírása az alábbiakban olvasható:

129. sz. fehér eperfa (Morus alba) – törzsátmérő: 38 cm – A fa a 3 évvel ezelőtti ifjító metszés után nem hajtott erős ágakat. Vigora alacsony, hajdanán törmelékes talajba csírázott bele gyomfaként. Törzse fagyléces, számos közepes méretű, szuvasodó korhadás fedezhető fel rajta. Foszló kérge alatt ismeretlen fajú xilofág gomba kitartóképletei láthatóak. Cseréje egy magasabb dendrológiai értékű fajra, az ültetőgödör teljes cseréje után javasolt.

130. sz. mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) – törzsátmérő: 32cm – Ez az invazív gyomfa egy viharkárban ledőlt. Szivacsos korhadás, Verticillium nonalfalae fertőzés mutatkozik rajta. Csonkolása előtt igen sok propagulumot: lependékterméseket és gyökérsarjakat produkált, ezért a kert biodiverzitásának megőrzése érdekében eltávolítása és vegyszeres utókezelése elengedhetetlen.

131. sz. mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) – törzsátmérő: 28 cm - Verticillium nonalfalae gombával fertőzött, ágvégei beszáradtak, kérge hámlik, fateste szivacsosan korhad. Magas reprodukciós törekvései miatt is indokolt a kivágása.

204. sz. páfrányfenyő (Gingko biloba) – törzsátmérő: 13 cm A 207. sz. ezüst luc kidőlése ezt a fiatal, 13 cm törzsátmérőjű fát is magával sodorta, törzse megtört, földlabdája kifordult, koronája elszáradt.

207. sz. ezüstfenyő (Picea pungens ’Glauca’) – törzsátmérő: 25 cm – Nagyon felkopaszodott, laza ágrendszerű, sok száradékot hordozó fa volt, amely augusztus végén egy viharban kifordult a földből. Jelenleg 80°-ban megdőlve helyezkedik el, teljesen visszaszáradt.

214. sz. közönséges platán (Platanus x hispanica) – törzsátmérő: 49 cm – Rossz állapotban lévő fa, melyen a vázágak túlnyomó része száradékokban végződik. Egyrészt felkopaszodása, másrészt eltolódott súlypontja, ferde törzse és meglazult, instabil gyökértömege miatt indokolt a kivágása.

245. sz. közönséges japánakác (Sophora japonica) – törzsátmérő: 76 cm – Függőleges korhadás, illetve a koronanyak alatt egy meglehetősen nagy odú található benne. A korhadás felett kis szögben megdőlt, ezért félő a koronalehasadása. Kivágása és pótlása indokolt.

255. sz. közönséges platán (Platanus x hispanica) – törzsátmérő: 64 cm – Odvas, bár az odú plombálását követően ideiglenesen tisztának bizonyult. Ennek ellenére az egykori építmény alá szorult koronája felkopaszodott, két vezérága egy pontból ered, nagyon magas, ezért kifejezetten instabil, az ágvillában korhadékony. Szélterhelésre 1-1,5 métert is kimozdul egyensúlyi helyzetéből.

265. sz. közönséges japánakác (Sophora japonica) – törzsátmérő: 43 cm – Három évvel ezelőtt igen sok száradéka miatt vissza lett ifjítva, de azóta nem javult az állapota. Az ágcsonkok is beszáradtak, helyenként xilofág gombák kitartóképletei is felfedezhetők rajta. A vastagabb ágrészek szivacsosan puhulnak, a vékonyabbak kérge mindenütt foszlik. Idővel természetes pusztulása is várható, ezt lenne célszerű megelőzni a talaj mankocebes beöntözése utáni újratelepítéssel.

266. sz. fehér akác (Robinia pseudoacacia) – törzsátmérő: 61 cm – Ez az invazív gyomfa egy viharkárban letört, visszacsonkolást kapott. Fagyléces, hasadt fatesttel rendelkezik. Azóta igen sok propagulumot: hüvelyterméseket és gyökérsarjakat produkál, ezért a kert biodiverzitása érdekében eltávolítása igen szükséges.

285. sz. közönséges platán (Platanus x hispanica) – törzsátmérő: 55 cm – Koronájában odúkezelésre került sor, de az üreg sajnos nagyon mélyre nyúlik a fa törzsében, ezért egy ágra kellett visszavágni. Az egyetlen életképes ág viszont a korábbi ipari tevékenységből adódóan egy teljes kábelköteget körbenőtt, így az alacsony vicsorú fa utolsó ágának előbb-utóbbi lehasadása várható.

306. sz. közönséges platán (Platanus x hispanica) – törzsátmérő: 56 cm – A fa koronanyakában egy felfelé néző üreg található, ami az alsó felére fúrt kifolyónyílások ellenére is megtartja a vizet, tovább korhasztja a teljes törzskeresztmetszetet. A faápolási beavatkozások nyomán mézgásodás lépett fel. Vagy elsődlegesen, vagy másodlagosan fellépő bakteriális nyálka figyelhető meg rajta.

308. sz. fehér akác (Robinia pseudoacacia) – törzsátmérő: 36 cm – Törzse fagyrepedéses, száradékai miatt folyamatosan egyre visszább csonkolt. Mára elvesztette koronája túlnyomó részét, újrahajtása nem várható. Hasadékony. Magasabb dendrológiai értékű, kevésbé invazív fajjal történő pótlása indokolt.

322. sz. fehér akác (Robinia pseudoacacia) – törzsátmérő: 18 cm – Törzsének fele lehasadt, a korona megtartására alkalmatlan, teljes törzsátmérőben történő kalluszosodása, másodlagos héjkéreg kialakulása nem várható. Magasabb dendrológiai értékű, kevésbé invazív fajjal történő pótlása indokolt.

323. sz. fehér akác (Robinia pseudoacacia) – törzsátmérő: 42 cm – Dőlése balesetveszélyt jelent a közösségi használat során. Magasabb dendrológiai értékű, kevésbé invazív fajjal történő pótlása indokolt.

331. sz. közönséges platán (Platanus x hispanica) – törzsátmérő: 29 cm – Egykor alászorult csemeteként nőtt az életkorához képest kifejezetten kisméretűre. Pusztulása sajnos a megszűntetett hátráltató tényezők után sem állt meg. Rengeteg száradékot hoz, törzsének sebei nem gyógyulnak, lokális odvai egyre mélyebbek. A törzs kalluszcsomókkal teli.

332. sz. közönséges platán (Platanus x hispanica) – törzsátmérő: 77 cm – Fő vezérágai egy pontból indulnak. A villában függőleges, felülről nyitott mély korhadás van, fennáll a törés veszélye.

333. sz. fehér akác (Robinia pseudoacacia) – törzsátmérő: 36 cm – Igen aszimmetrikus, instabil, egykor egy aszfaltfolt közepén álló gyomfa. Enyhe megdőlését a felszabadított talaj, koronavetületének berepedezése bizonyítja. A közeljövőben kidőlése várható, a balesetveszély elkerülése végett kivágandó.

343. sz. közönséges platán (Platanus x hispanica) – törzsátmérő: 50 cm – Törzsében mély korhadás található. A régi ifjítás nyomán új vezérágai egy pontból erednek, hasadékonyak.

392 sz. oszlopos kínai nyár (Populus simonii ’Fastigiata’) – törzsátmérő: 46 cm – A kínai nyár még a Populus nemzetségen belül is az extrém laza szövetű, gyorsnövésű, rövid életű fajok közé tartozik. Jelen példány az életgörbéjének leszálló ágába lépett, igen sok száraz hajtásvég van rajta. Ágai törékenyek, fagyönggyel fertőzöttek, kábelkörbenövés található bennük. Balesetveszélyes.

396. sz. közönséges platán (Platanus x hispanica) – törzsátmérő: 75 cm – Törzsében egy hatalmas keresztirányú korhadás található. Fatestébe idegen testek ékelődtek: tartógerendák, kábelek, perforációjuk várható. Egy nagy ága tavaly szálkásan leszakadt. Gyökérnyaka is korhadásnak indult.


A fejlesztési terület botanikai fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről ide kattintva további részleteket olvashat.