Jegyárak, jegyvásárlás

Felnőtt: 3300 Ft Gyermek: 2200 Ft Diák: 2500 Ft

Nyitvatartás

H-P: 9:00-18:00 Sz-V: 9:00-19:00

A Főkapu épület műemléki rekonstrukciója

A Főkapu épülete az Állatkert egyik szimbóluma, amely 1909-12 között épült újra. Az épületet Neuschloss Kornél műegyetemi professzor tervezte és mára az Állatkert jelképévé vált. A monumentális, de mégis kecses főkapu boltívei, álkupolája és csodálatos, kócsagokat, mediterrán és trópusi növényeket ábrázoló mozaikberakása, valamint népszerű jegesmedve szobrai az állatkert legszebb díszítőelemei közé tartoznak. A bejáratot négy kőelefánt őrzi, két hajcsáruk köztük ül.

2008-ig évig irodáknak és jegypénztáraknak adott helyet. Az időközben elköltöztetett irodák helyére tervezett új funkciók miatt szükséges átalakítani és felújítani. A Főkapu épület funkcióváltása új szolgáltatások kialakítását és a meglévő kínálat bővítését teszik lehetővé.

A Főkapu épülete és a hozzá kapcsolódó főtér rekonstrukciója „A versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázati konstrukcióban nyert támogatást KMOP-2009-3.1.1./c-09-2009-0002 számon. A következő célok elérését, többlet-szolgáltatások kialakítását segíti:

 • a műemléki oltalom alatt álló szecessziós épület rekonstrukciós felújítását valamint a hozzá kapcsolódó tér átalakítását úgy, hogy a terület központi információs hellyé, a gyülekezés és a társasági élet színhelyévé váljon,
 • új szolgáltatások kialakítását (pl. Városliget-történeti kiállítás kialakítása, új közönség mosdó blokk létesítése, szabad, vezeték nélküli internet elérési pont a Ligetben illetve az Állatkertben, audio-guide rendszer kínálatba emelése, a jegyvásárlás megkönnyítése),
 • interaktív látogatói információs pont kialakítását a pénztárak mellett, ahol széleskörű tájékoztatást kaphatnak a látogatók az Állatkert és a Városliget közelben fekvő, más turisztikai létesítményeinek programkínálatáról is.
 • újabb célcsoportok elérését, illetve az ősszel-télen is teljes értékű attrakció révén a látogatási (visszatérési) gyakoriság emelését, az Állatkertben eltöltött látogatási idő megnyújtását és a főszezon időbeni kitolását,

 

Az épület földszintjén, az utcaszinten vendéglátótér (étterem-kávézó) és fogadótér kerül kialakításra két funkcióval:

Egyrészt a látogatótérben a projektgazda ligeti információs pontot működtet a környező intézmények (Vidám Park, Széchenyi Fürdő, Nagycirkusz, múzeumok) programjainak bemutatására.

Másrészt meleg ételeket is kínáló büfét alakítunk ki, amely elsősorban déltől üzemelne késő estig, kihasználva az épület fekvéséből adódó kedvező helyzetet (önálló bejárat az Állatkerti kőrútról) az Állatkert zárásától függetlenül működhetne.

A mindig kevésnek bizonyuló mosdók számát lehet növelni az épület újonnan kialakított pincéjében. A földszinti vendéglátó teret kiszolgáló konyha, továbbá a konyhát kiszolgáló egyéb helyiségek, öltözők, raktárak is itt kerülnek kialakításra.

A fejlesztés várt eredményei:

 • Az Állatkert látogatószámának megtartása, illetve növelése,
 • új attrakciók kialakítása, profilbővülés.
 • A játékos ismeretszerzést biztosító kiállító-, valamint a látogatótérben tervezett interaktív és látogatómenedzsment eszközök.
 • Zárt légterű létesítmények, attrakciók számának növelése, melyek időjárástól függetlenül is látogathatóak.
 • Családbarát program- és rendezvényhelyszínek száma nő.
 • A látogatottsági adatok alapján kijelenthető, hogy hazánk egyik leglátogatottabb ökoturisztikai és kulturális attrakciója az Állatkert, tovább növeli népszerűségét

 

A projekt céljai több ponton is illeszkednek a FÁNK Alapító Okiratában rögzített elvárásokhoz, amelyek a következők:

 • eleget tesz a műemléki követelményeknek megóvva a Főkapu épület és környékének állagát, bővítve, felújítva azokat,
 • elősegíti a Fővárosi Állat- és Növénykert valamint a Ligeti intézmények és azok történetének megismerését,
 • közreműködik a főváros turisztikai vonzerejének növelésében, nyilvános pihenőparkként is szolgálja látogatóit, szórakozási lehetőséget ad, megőrzi és gazdagítja a főváros egyik fontos idegenforgalmi látványosságát, a műemlékértékű építészeti együttest, illetve a korabeli tárgyi kultúra egyéb történeti értékeit,
 • tájékoztató- és szemléletformáló eszközök segítségével az ökológiai kultúrát népszerűsíti, sajátos eszközökkel szemlélteti az élővilág sokszínűségét,
 • közreműködik a környezettudatosságra való nevelésben.

 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓI

Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Közreműködő szervezet: Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Kedvezményezett: Fővárosi Állat- és Növénykert

Projektvezető: Dr. Kozó László, operatív igazgató

Projektvezető helyettes: Szabon Márta

Projektasszisztens: Litus Annamária
Tervezők: Kis Péter Épitészműterme Kft, Kis Péter vezető tervező

Kivitelezők:

Construm Kft
Kiállítás: Geobazár Kft.
Műszaki ellenőri feladatok: OVIBER Kft.
Projektmenedzsment tanácsadó szervezet: Aquaprofit Zrt.

A projekt megvalósításának ideje: 2010. 09. 15.-2012. 12. 31.

A projekt megvalósítás összköltsége : 254 083 314 Ft

Ebből európai uniós támogatás: 141 147 318 Ft

FÁNK önrész: 112 935 996 Ft

A projekt az Új Széchenyi Terv keretében került támogatásra.

A Főkapu épület története:

Amikor az Állatkert 1907-ben a Fővároshoz került, az épületek és az állatállomány egyaránt rossz állapotban volt, ezért elhatározták, hogy nagyszabású koncepció alapján teljesen újjáépítik, s egy a Fővároshoz méltó, új Állat- és Növénykertet hoznak létre. Így az Állatkert átépítésre első lépéseként 1.212.000 aranykoronát biztosítottak, amelyet később 1.788.000 Koronára emeltek fel.

Az Állatkert főépítésze dr. Neuschloss Kornél lett, a tereprendezés és az úthálózat kialakítása Végh Gyula nevéhez fűződik. Az Állatkert szinte valamennyi korábbi épületét lebontották, s hozzáláttak az új állatházak építéséhez. Az épületek egy részét már akkor nagynevű építészek tervezték, de Neuschloss fiatal tervezőket is keresett a munkához, s így a legtöbb állatházat két, akkoriban még alig ismert építész, Kós Károly és Zrumeczky Dezső tervezte.

A főkapu terveit pedig Neuschloss Kornél készítette el, minden honorárium nélkül. Az 1912-ben átadott új Főkapu a helyszínrajz, illetve a rendezési terv tanúsága szerint pontosan az 1885-ben emelt korábbi kapuépület helyén építették fel.