Jegyárak, jegyvásárlás

Felnőtt: 3300 Ft Gyermek: 2200 Ft Diák: 2500 Ft

Nyitvatartás

H-P: 9:00-18:00 Sz-V: 9:00-19:00

A Fővárosi Állat- és Növénykert „Élőhely és gyűjtemény rekonstrukciós” projektjének II. üteme

A FÁNK 2009-ben a KMOP-2009-3.2.1./B – Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása című pályázaton, „Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben II. ütem” tárgyú pályázatával sikeresen vett részt.

A projekt botanikai-kertészeti céljai a Kert legnagyobb kiterjedésű, különösen fontos részét érintik (Japánkert és a Főkapu körül elterülő részek). Kertszerkezetében és fajösszetételében az itt élő koros növényállomány őrzi leginkább a FÁNK történeti kerti jellegét is. Ezeken a területeken a faállomány egészségi állapotának felmérését, majd gondos kiviteli tervezést követően az invazív, külhonos fás növények számának csökkentése, valamint a gyűjteményes szempontból értéktelen, de nagy egyedszámban előforduló taxonok gyérítése a cél. Fontos az esetlegesen balesetveszélyes, leromlott állapotú faegyedek ápolása, végső esetben kivágása is. Utóbbiaknál fontos szempont az is, hogy ezek az odvas, sokszor borostyánnal benőtt fák számos védett madár, denevér és rovarfajnak búvó és fészkelő helyei, ezért ha azt állapotuk megengedi, úgy a kert spontán állatvilágának kedvezve törekszünk meghagyásukra.

Fenti beavatkozások az állomány egyes részeinek megnyitásával járnak, ami lehetőséget teremt gyűjteményi szempontból értékes, új taxonok telepítésére illetve korábban kipusztultak pótlására. Másképpen: a növényállományban minőségi cseréket hajtunk végre, ami egyrészt a gyűjtemény gazdagítását, értékének növelését eredményezi, másrészt a környezeti igények figyelembevételével és gondos kiválasztással, a növényállomány jobb adaptációs képességét az aktuális környezeti változások vonatkozásában.

 

A gyűjteményrekonstrukcióval érintett részeken és a kapcsolódó útszakaszokon csapadékvíz összegyűjtése és hasznosítása is fontos cél. A burkolt felületekre és épületekre hulló csapadéknak a közcsatornába vezetése helyett a projekt megvalósításával az ide hulló, évi közel 2500 m3 csapadékot helyben szivárogtatjuk el. A szivárogtatók rejtett pozícióban (felszín alatti tározókat képezve) kerülnek elhelyezésre, amelynek előnye, hogy így a párolgási veszteség csekély, továbbá a víz elsősorban a talaj alsóbb rétegei felé szivárog el, míg az öntözőrendszerek jellemzően inkább a feltalaj vízellátására alkalmasak. Ezzel a megoldással inkább a fás növényállomány gyökérzónájába jut a víz, amelyet öntözéssel csak igen nagy vízmennyiség révén, nagy költséggel tudnánk csak elérni, ezért jellemzően nem is tesszük. Az elszivárogtatás járulékos kedvező hatása, hogy a közcsatornába vezetett vízmennyiség jelentősen csökken, azaz a környezeti terhelést is csökkentjük.

 

A talaj alsóbb rétegeiben, a fás növények gyökérzónájában a vízellátottság növelése egy kert szempontjából azért is stratégiai jelentőségű kérdés, mert egy koros fás növényállománnyal rendelkező kert elsődleges képét, szerkezetét pontosan ezek a növények határozzák meg. Kondíciójukra a kedvezőtlen klimatikus hatások – például a városklíma - hátrányosan hatnak, ezért vízellátottságuk javítása általános állapotukat, károsítókkal szembeni ellenálló-képességüket, összességében túlélési esélyüket nagymértékben és hosszú távon növeli meg, a környezeti adottságok és ez által a növények életfeltételei jelentősen javulnak.

 

Járulékos cél az ismeretterjesztés és a környezettudatos szemléletformálás a növénygyűjtemények és élőhelyek tudományos színvonalon való megőrzésén és bemutatásán keresztül.

 

A pályázat az alábbi területrészek fejlesztési munkáit tartalmazza:

Ø Kelet-Ázsiai Dendrológiai Gyűjtemény, beleértve a Japánkert gyűjteményi és kertépítészeti fejlesztése.

Ø Észak-Amerikai Dendrológiai Gyűjtemény gyűjteményi és kertépítészeti fejlesztése

Ø A FÁNK területén a burkolt felületekre hulló csapadékvizet a burkolatok szélein végigfutó nagykockakő folyókák a szikkasztó tározók víznyelőkbe juttatják. A megoldással a csapadék jelentős részét hasznosítani lehet a környező zöldfelületek szikkasztásos öntözésére.

Ø A gyűjteményi területeken a gyűjteménykaraktereket erősítő épített elemek elhelyezése (pl. Japánkerti kapuk, természetes formájú sziklák, görgetegfolyam).

Ø A FÁNK feladatai közé tartozik az élőhelyek védelme, a természet közeli állapot megtartása. A gyűjteményes kert rekonstrukciója lehetőséget nyújt az érintett élőhelyek hosszú távú fenntartásához, az ott élő növény- és állatfajok sokszínűségének biztosításához.

Ø Eltávolításra kerülnek egzóta taxonok, visszaszorításra kerülnek invazív fajok. A beavatkozások lehetővé teszik az élőhelyek hosszú távú fenntartását, ezen keresztül azok megismertetését a látogatókkal. Kutatási, gyűjteményi feladatait is csak gondosan megőrzött, karbantartott élőhelyek működtetésével tudja a Növénykert ellátni.

 

Várt eredmények

Ø A burkolt felületekről összegyűjtött és elszivárogtatott csapadék teljes mértékű hasznosítása.

Ø A fejlesztés területén az élőhely szempontjából káros és felesleges elemek eltávolítása, értékes és hasznos növényanyag telepítése.

Ø A fejlesztéssel érintett élőhelyek kertépítészeti felújítása, területük, funkciójuk növelése. Egzóta fajok visszaszorítása, megfelelő méretű élőhely biztosítása a fenntartandó fajoknak az élőhely szempontjából felesleges egyedek eltávolításával.

Ø Ismeretterjesztő, szemléletformáló feladatokhoz kapcsolódó segédanyagok készítése, tájékoztató infrastruktúra kialakítása.

 

A projekt megvalósítás összköltsége : 300 515 003 Ft

Ebből európai uniós támogatás: 270 463 503 Ft

FÁNK önrész: 30 051 500 Ft

 

A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2010.09.10-2012.06.30.

Támogató Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: Pro Regió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

 

Belső projektmenedzsment: FÁNK Fejlesztési Csoport

Projektvezető: Zsigmond Vince,

Pr. asszisztens: Oláh Krisztina és Pálinkás Eszter

Projekt menedzsment tanácsadó :Aquaprofit Kft. – Horváth Melinda, Csatlós Kitti

Tervező: Pagony Táj- és Kertépítész Iroda – Vincze Attila, Szabó Ágnes

Kivitelező: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. – Lyra Florae Kft.

Műszaki ellenőr: Vár-Kert Kft. - Nemes Zoltán