Nyitvatartás

H-P:9.00-18.00 Szo-V:9.00-19.00
Bővebben>>>Tavasz

Jegyárak, jegyvásárlás

Felnőtt jegy: 5000 HUF Gyermek jegy: 3500 HUF

Zhrnutie [SK]

Cieľom projektu "Slovakian and Hungarian Zoos for the Conservation of Native Fauna along the border regions" sktrátený názov "ZOO4NAT" je podporiť rozvoj turistického ruchu formou zvýšenia povedomia verejnosti o ochrane prírodných hodnôt s dôrazom na chránené druhy živočíchov žijúce v regiónoch spoločných pohraničných oblastí. Význam spolupráce spočíva aj v výmene skúseností pri zachovávaní biodiverzity a zveľaďovaní európskeho prírodného dedičstva. Stupeň poznania v rámci obidvoch inštitúcií bude základom pre kvalitatívny posun vo zvyšovaní povedomia verejnosti k nutnosti ochrany prírody. Prostredníctvom realizácie aktivít ako je materiálno - technická pomoc, ktorá zahrňa vybudovanie náučného chodníka s názvom Lužný les, chovných zariadení pre plazy, voliéry pre vtáky a aktivity vzdelávania v Košiciach , vybudovanie záchrannej stanice a demonštračných zariadení v Budapešti, kde odborníci budú liečiť, udržiavať a prezentovať viac ako jeden tisíc jedincov chránených vtákov, malých cicavcov a plazov ročne pre návštevníkov zoologických záhrad. Podporu rozvoja cestovného ruchu v našich dvoch susediacich štátoch budeme realizovať informovaním verejnosti v Maďarsku a na Slovensku prostredníctvom letákov, natočením a distribúciou marketingovej upútavky o Košiciach, Národných parkoch v Košickom kraji a Zoo Košice, priťahuje viac ako desať tisíc nových návštevníkov.