Jegyárak, jegyvásárlás

Felnőtt jegy: 3300 HUF Gyermek jegy: 2200 HUF

Nyitvatartás

H-P: 9:00-18:00 Sz-V: 9:00-19:00

Közlemény 2017. április 11.

Hivatalos tájékoztatás

A Fővárosi Állat- és Növénykertben 2017. március 31-én lezajlott helyszíni belső ellenőrzés megállapította, hogy az egyik munkavállaló súlyosan és szándékosan megszegte a közalkalmazotti jogviszonyából fakadó, a munkaköri leírásában is rögzített kötelezettségeit, illetve több, az intézmény működési rendjét meghatározó szabályozást is. A helyszíni ellenőrzés során 58 darab kígyóra bukkantak, melyek bizonyítottan nem tartoztak az Állatkert gyűjteményébe. Az Intézmény gyűjteményében lévő kígyókból hasonló taxonokhoz tartozó összesen 86 példány van, tehát jelentős egyedszámról van szó az 58 kígyó példány esetében.  Az Állatkert kérdéses munkatársa a helyszínen tanúk jelenlétében elismerte, hogy az állatok az ő tulajdonát képezik, azokat engedély nélkül csempészte be az Állatkert területére, és tartotta ott őket. Ezzel szigorúan és több ponton megsértette az Állatkert illetékes Hatóság által jóváhagyott Állattartási szabályzatát, továbbá a Gyűjteményi nyilvántartás szabályait, valamint a 2008/2. sz. Főigazgatói utasítást, mely a magántulajdonban lévő állatoknak az intézmény területén tartásáról és oda behozataláról rendelkezik. Ezen felül szándékosan megszegte az állatkerti állatokkal kapcsolatos és állatkertekre vonatkozó alapvető állategészségügyi szabályokat, valamint az Állatkert Balai státuszával (92/65/EGK – Balai direktíva) kapcsolatos rendelkezéseket, ezzel veszélybe sodorva az Intézmény szakmai munkáját biztosító státuszt.

A tanúk által hitelesített jegyzőkönyvben rögzített tények alapján a munkáltatói jog gyakorlója haladéktalanul teljes körű belső vizsgálatot rendelt el az esettel kapcsolatban, melyhez szakértőket is bevont.

Az alapos eljárás során a munkáltató olyan tények birtokába jutott, amelyekből egyértelműen és bizonyítottan megállapítható, hogy az Intézmény területén dolgozó munkavállaló által elkövetett többszörös, szándékos és jelentős mértékű szabályszegés az Intézmény érdekeire kiemelkedő veszélyt jelent, ezzel megalapozza a közalkalmazottal szemben a rendkívüli felmentés jogosságát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései nyomán.