Nyitvatartás

H-P:9.00-18.00 Szo-V:9.00-19.00
Bővebben>>>Tavasz

Jegyárak, jegyvásárlás

Felnőtt jegy: 5000 HUF Gyermek jegy: 3500 HUF

Lampion Fesztivál fotópályázat

A Sárkány Éve Lampion Fesztiválhoz kapcsolódóan fotópályázatot hirdetünk. Pályázni a Facebookon vagy az Instagramon megosztott látogatói fotókkal lehet. A képek megosztását február 20-ig várjuk. A nyerteseknek ajándékcsomaggal kedveskedünk.

Amióta a Sárkány Éve Lampion Fesztivál december 16-án megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, gyakran tapasztaljuk, hogy a fesztivál látogatói nemcsak megcsodálják, hanem mobiltelefonjukkal, fényképezőgépükkel meg is örökítik a lampionművészek legszebb alkotásait, a különleges bemutató megkapó fényvarázsát. Ez adta az ötletet, hogy a fesztiválhoz kapcsolódóan fotópályázatot hirdessünk a Budapesti Kínai Turisztikai Iroda (CNTO) támogatásával, a Sino Europe ECT Development Center közreműködésével.
A részvétel nagyon egyszerű! Ehhez ugyanis csupán meg kell osztani a Facebookon vagy az Instagramon legalább egy (persze lehet több is), a Sárkány Éve Lampion Fesztivál látnivalóiról készített saját fényképet a #ZooLampionFeszt hashtaggel. Minden olyan fénykép, amely február 7. és február 25. között a fenti feltételeknek megfelelően megosztásra kerül, részt vesz a pályázaton. A fotók közül a Lampion Fesztivál szervezőiből álló zsűri választja ki az öt nyertest, azokat, akik a legszebb felvételeket készítették. A legjobb képek készítőit kínai partnereink, illetve az Állatkert által összeállított ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

A pályázati kiírás részletei az alábbiakban olvashatók:

A Lampion Fesztivál fotópályázat részvételi szabályzata

1. A Fővárosi Állat- és Növénykert (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12.) által meghirdetett Lampion Fesztivál fotópályázaton kizárólag olyan természetes személyek vehetnek részt, akik nem esnek a 11. pontban meghatározott személyek körébe (a továbbiakban: résztvevő). A résztvevő úgy vehet részt a pályázaton, ha a 2. pontban meghatározott időtartam alatt saját, személyes Facebook vagy Instagram oldalára feltölt egy vagy több, a Sárkány Éve Lampion Fesztiválon általa készített fényképfelvételt, és a közzétételt, posztot a #ZooLampionFeszt hashtaggal látja el. A közzétételkor érdemes megbizonyosodni arról, hogy az valóban megtörtént, és a közzétett kép a #ZooLampionFeszt hashtaggel elérhető. A pályázaton való részvétel a jelenlegi részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A pályázat – illetve a pályázatra nevezni kívánt képek 1. pont szerinti közzétételének időszaka – 2024. február 7-én 20 órakor kezdődik és 2024. február 25-én 23 óra 59 percig tart.

3. A pályázat menete: A résztvevők látogatást tesznek a Sárkány Éve Lampion Fesztiválon (melynek helyszíne a Biodóm térsége – 1146 Budapest, Állatkerti krt. 16.) annak az Állatkert által közzétett nyitvatartási idejében, és a látogatás során fényképfelvételeket készítenek a fesztivál látnivalóiról. Az ilyen módon készített felvételeket a résztvevők a 2. pontban jelzett időszakban az 1. pontban részletezett módon közzéteszik saját személyes Facebook vagy Instagram oldalukon. Az ilyen módon közzétett és megjelölt képeket a Lampion Fesztivál szervezői által felkért zsűri választja ki a legszebb, legjobb képeket, illetve azok alkotóit. A zsűri összesen öt főt választ ki a pályázat nyerteseként az általuk készített képek alapján. A nyertesekkel a szervező a képek közzétételéhez használt Facebook, illetve Instagram oldalon keresztül veszi fel a kapcsolatot legkésőbb 2024. március 1-ig. Éppen ezért a szervezők azt javasolják, hogy a résztvevők olyan Facebook, illetve Instagram oldalon tegyék közzé a pályázatra szánt képeket, amelyen keresztül a szervezők el is tudják érni őket, illetve amelyre a beérkező üzeneteket rendszeresen figyelemmel kísérik. A kapcsolatfelvétel részeként a szervezők tájékoztatják a nyerteseket a nyereményhez való hozzájutás módjáról, az adatvédelmi tudnivalókról, illetve egyeztetnek a pályázaton szereplő nyertes képeknek az Állatkert közösségi média felületein való közzétételéről, megosztásáról. Az értesítésre visszajelezni a játékosok az értesítésben olvasható e-mail címen tudnak. Az e-mail címre küldött visszajelzésben résztvevőnek meg kell adnia az e-mail címét, a teljes nevét és a postacímét, ahova az szervező a nyereményt postázni tudja. A fotópályázaton a résztvevők ingyenesen vehetnek részt.

4. A pályázat nyerteseit a szervezők a Sárkány Éve Lampion Fesztivál szervezésében résztvevő kínai partnerek (Budapesti Kínai Turisztikai Iroda, Sino Europe ECT Development Center), illetve az Állatkert által összeállított egy-egy ajándékcsomaggal díjazzák.

5. A szervező a jelen Részvételi szabályzat alapján ellenőrzi a nyertes díjra való jogosultságát. Amennyiben a nyertes nem felel meg jelen szabályzat bármely pontjának, a szervező fenntartja a jogot, hogy a díj átadását megtagadja. A nyertes tudomásul veszi, hogy ha 8 napon belül nem válaszol a neki küldött értesítésre, akkor díjra való jogosultsága megszűnik, és a szervező a pótnyertesekkel veszi fel a kapcsolatot. A szervező nem vállalja a felelősséget azért, ha a résztvevőt kár éri abból eredően, hogy a résztvevő hibás adatokat szolgáltat (pl. nem létező e-mail-címet ad meg, elírja a nevét vagy a címét, téves vagy valótlan adatokat ad meg). A díj átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a díj kézbesítése sikertelen (a küldemény visszaküldésre kerül a szervező részére, a díjazott játékos a nyereményét nem veszi át), a nyertes díjra való jogosultsága megszűnik, nyereményét a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti. Ha a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Ha a nyertes cselekvőképtelen, a díjjal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

6. A fotópályázatból – a szervező megítélése alapján – kizárhatók azok a résztvevők, akik a fotópályázat szellemével ellentétes magatartást tanúsítva vesznek részt a fotópályázaton, azzal a céllal, hogy nyerési esélyeiket megtévesztő magatartásuk révén megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek – például, de nem kizárólag – azok, akik valótlan adatokkal vagy több e-mail-címmel vesznek részt a pályázaton abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a pályázattal összefüggésben a szervezőnek okoztak. A szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a résztvevőt indoklás nélkül kizárja, vagy megtagadja a nyeremény átadását.

7. A fotópályázaton való részvételével a résztvevő tudomásul veszi, hogy a pályázat teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből következően ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a hálózati kapcsolat biztonsága. A szervező semmilyen felelősséget nem vállal az e bekezdésben írtakból fakadó hibákért, problémákért.

8. A díjat terhelő személyijövedelemadó- és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a szervező viseli a postai költséggel együtt.

9. A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett pályázatból vagy nyereményjátékából azt, aki a szervező által szervezett bármely pályázaton vagy nyereményjátékban csalást/hamisítást követ el.

10. A szervező a pályázat nyertesei által megadott adatokat kizárólag a nyertes azonosításához és a kapcsolattartáshoz használja fel. A Szervező a birtokába került személyes adatokat más, harmadik félnek nem adja át. A Szervező az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltak szerint kezeli a nyertesek adatait, a díjakra, valamint azoknak a nyertesekhez történő eljuttatására vonatkozó adatokat. Az a résztvevő, aki nem kívánja, hogy a szervező a személyes adatait kezelje, bármikor indoklás nélkül kérheti adatainak törlését a nyilvántartásból a következő címen: info@zoobudapest.com. A résztvevő ugyanezen az e-mail-címen kérheti adatai helyesbítését is. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a résztvevő tudomásul veszi, hogy: amennyiben nem adja meg a fotópályázat lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi szabályzatban megjelölt adatait, vagy azok törlését kéri a nyeremény átadását a díj átadását megelőzően, az a pályázatból való kizárásához vezet; valamint amennyiben a jogszabályok a szervező részére kötelező adatkezelést írnak elő, a résztvevő által kért törlésnek a szervező csak a kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a szervező végzi.

11. A pályázatból ki vannak zárva a szervező, valamint a pályázat szervezésében részt vevő minden egyéb harmadik fél dolgozói és mindezen személyeknek a Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

12. A szervező fenntartja a jogot a pályázat megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a szervező felfüggeszti vagy megszakítja a pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook/Instagram-üzenőfalán.

13. A szervező fenntartja a jogot, hogy a Részvételi és játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2024. február 7.
Fővárosi Állat- és Növénykert