Keresés
Close this search box.

MENÜ

Kezdőlap
/

Aktuális programok

Rákosivipera-védelmi program

Büszkék vagyunk rá, hogy Európa egyik legsikeresebb, LIFE támogatású természetvédelmi programja egyikének, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által koordinált Rákosi vipera LIFE programnak a partnerei és részesei vagyunk.

A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis), ez a kistermetű, 50-60 cm-nél nem nagyobbra növő kígyó Magyarországon 1974 óta védett, 1988 óta fokozottan védett, 1992-től pedig természetvédelmi szempontból a legkiemeltebb kategóriába tartozik, természetvédelmi értéke 1.000 000 Ft. A faj szerepel a Natura 2000 listáján, és ennek köszönhetően az összes előfordulási helye bekerült a Natura 2000 Hálózatba. Ezeken a területeken a területkezelést alá kell rendelni a rákosi vipera élőhelyi igényeinek.

Mindössze két területen, a Hanságban és a Kiskunságban maradtak fenn hazai populációi, az összes többi előfordulási helyén kipusztult, és a megmaradt élőhelyeken is megritkult. A rohamos állománycsökkenés elsődleges oka az élőhelyek elvesztése, de ritkította a viperákat a kereskedelmi célú gyűjtésük és szándékos pusztításuk is. Pedig ennek az aprócska kígyónak nincs erős mérge, szöcskék, sáskák, madárfiókák, rágcsálóivadékok megbénítására szolgál, emberre nézve halálos marást még nem jegyeztek fel.

A LIFE program keretében a viperák élőhelyéül is szolgáló gyepek helyreállítására több helyszínen is sor került. A Kiskunsági Nemzeti Parkban, Kunpeszéren 2004-ben Rákosivipera-védelmi Központot hoztak létre, melynek elsődleges célja a veszélyeztetett élőhelyekről bekerült állatok tartása és szaporítása. Az itt született egyedekből kerülnek ki végül a minden évben kibocsátásra kerülő állatok is.

A program során eltelt több mint 20 évben összesen 592 rákosi vipera kerülhetett vissza természetes élőhelyére és foglalhatta el helyét az ott található életközösségben.

A hazai állomány az élőhelyvédelemnek, élőhelyrekonstrukciónak és a visszatelepítéseknek köszönhetően 1000-2000 példány közé valószínűsíthető.

A jelenleg is futó LIFE HUNVIPHAB program keretében a Védelmi Központ állatorvosi felügyeletét az állatorvosaink biztosítják, valamint takarmányozási célra tücsköt és egeret tenyésztünk a viperaállomány számára. Az elmúlt két évtized során, 100 feletti egyed testüregébe helyeztek be az állatorvosaink rádiótelemetriás adókat sebészeti módszerrel, amivel jelentősen növeltük a tudásunkat e faj területhasználatáról és élétmódjáról. Két szakemberünk tagja a Rákosivipera-védelmi Tanácsnak is.

2001-ben konferenciát rendeztünk a fajvédelmi program kidolgozására, a szükséges védelmi kérdések tisztázására, neves nemzetközi és hazai szakemberek részvételével, illetve elismert hazai herpetológusok közreműködésével kiadtunk egy, a rákosi vipera helyzetével foglalkozó szakkönyvet is.

2009. október 5-én helyszínt adtunk az első ízben megrendezett Rákosi Vipera Napnak, melyet később továbbiak követtek.

2024-ben több fontos szakmai rendezvényre invitáltuk a viperával foglalkozó kutatókat és állatorvosokat, megmozgatva mind a hazai, mind a nemzetközi szakembergárdát, a LIFE-projekt részeként. Itt a hazai szakemberek mellett többek között az USA-ból, Olaszországból, Németországból, Franciaországból és Romániából érkezett kollégák előadásait hallgathatták meg a résztvevők.

Az Állatkertbe látogatók a Mérgesházban tekinthetik meg a rákosi viperát.
További információ: www.rakosivipera.hu

GRASSLAND-HU LIFE integrált projekt, a pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával

A 2019-ben indult projekt célja a gyepes élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése, amit többek között az alábbi tevékenységekkel kíván elérni.

A projektben együttműködő partnerként dolgozó Magyar Természettudományi Múzeum felkérte a Fővárosi Állat- és Növénykertet a magyar szöcskeegér (Sicista trizona) szaporodásbiológiájának és tartási körülményeinek vizsgálatában való részvételre.

A munka 2021-ben kezdődött, és rögtön az első vadbefogásból származó egyik nőstény egér öt egészséges utódnak adott életet, majd sikeresen felnevelte őket, amire állatkerti körülmények között eddig még nem volt példa. Ennél a fajnál is tervezzük a rádiótelemetriás adók alkalmazását, hogy felderítsük az eddig még nem ismert élőhelyhasználatát ennek a fajnak. Eddig három adó került behelyezésre növendék házi egerek, mint modell faj, hasüregébe, amelynél megállapítható volt, hogy ez a technika alkalmazható lesz a jövőben a szöcskeegérnél is.

További információ: www.grasslandlifeip.hu

Magyar szöcskeegér
Magyar szöcskeegér